قیمت دستگاه سانتزیفیوژ

فروش دستگاه سانتریفیوژ - خرید دستگاه سانتریفیوژ


فروش دستگاه سانتریفیوژ

سانتریفیوژ ها جهت جدا نمودن ذرات از محل محلول توسط  رسوب دادن آنها مورد استفاده قرار میگیرند . پایه فیزیکی جداسازی به کار گیری نیروی گریز از مرکز (centrifugal force) بر روی ذرات در حال گردش میباشد که با شعاع میدان گردش و سرعت گردش نسبت مستقیم دارد. ذرا...

ادامه ی خبر

کاربرد دستگاه سانتریفیوژ

یکی از ابزارهای آزمایشگاهی که اسم  آن خیلی زبانزد میباشد و استفاده های فراوانی در آزمایشگاه دارد سانتریفیوژ آزمایشگاهی میباشد . پایه  کار این وسیله که نیروی گریز از مرکز میباشد  جهت جدا نمودن مواد به کار گرفته میشود . سانتریفیوژ آزمایشگاهی مجهز به قسمت...

ادامه ی خبر